459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Nízký krevní tlak, hypotenze

Popis nízkého krevního tlaku, hypotenze

Fyziologie (jak to má fungovat)

Tlak krve (TK) je důležitým ukazatelem fungujícího oběhového systému. Veřejnost vnímá tento pojem jako dvě číselné hodnoty oddělené lomítkem (120/80). Obě hodnoty se udávají v mm Hg (milimetr rtuťového sloupce, též nazýván Torr)

Co přesně nám tato čísla říkají: První hodnota vypovídá o tlaku krve v tepnách při srdečním stahu (systola), druhá hodnota reprezentuje krevní tlak v tepnách při srdečním uvolnění (tedy fázi, kdy se srdce plní krví – diastola).

Krevní tlak se neustále mění na základě našich aktivit. V klidu je nižší, při pohybu a stresu stoupá. Též je třeba zmínit, že u každého může být při jednotlivých činnostech rozdílný. Ovlivňuje to náš věk, pohlaví, váha i výška.

Můžeme říci, že normální krevní tlak v klidu je 120/80.
Nízký krevní tlak je pod 105/65 mm Hg
Vysoký krevní tlak je nad 140/90 mm Hg

Stěny cév si mají udržovat neustále ideální průsvit (roztažení). Tím udržují tlak stále v potřebném rozsahu. Když se náhle rozběhneme na autobus, nebo příjemně poobědváme, vždy na to reaguje nejen srdce, ale i cévy. V případě běhu na autobus se cévy ve svalech roztáhnou a v trávicích orgánech zúží, čímž jde do svalů více krve, ale je zachován objem uvnitř cév. Po jídle je to obráceně.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

U hypotenze (nízkého krevního tlaku) rozlišujeme formu primární (esenciální), kde příčinu neznáme, a sekundární hypotenzi, která doprovází nějaké jiné nemoci (např. onemocnění srdce, žláz s vnitřní sekrecí) či užívání léků snižující tlak krve.

Primární hypotenze je dnes považována za život neohrožující stav. Příčina je spatřována v nerovnováze nervového či hormonálního systému.

U nervového systému máme podezření na sníženou funkci sympatiku (jde o část nervové soustavy, která nás má držet ve střehu, aktivitě). Hormonální systém má reagovat na případné snížený tlaku krve uvolněním hormonu jménem renin (hormon se uvolní do krve v ledvinách).

Případ sekundární hypotenze je plně v rukou lékařů, kteří mají bojovat za vyléčení nemoci, která snížení tlaku způsobuje.

Příčiny

Možné příčiny primárního nízkého krevního tlaku:

  • genetické předpoklady
  • vysoký hubený vzrůst, častěji u žen
  • nedostatek sodíku (dehydratace, trávicí potíže, bolest břicha, ztráta hmotnosti, poškození nervů, bolest hlavy, nízký krevní tlak, bušení srdce, poruchy nervů, deprese)
  • nedostatek draslíku (únava, žíznivost, bušení srdce, bolest a brnění svalů, nadýmání, pocit plnosti, plynatost, meteorizmus, nespavost, nízký krevní tlak, bolest hlavy)
  • nevolnost z pohybu, mořská nemoc (nevolnost až zvracení, bolest hlavy, bledost)
  • Addisonova choroba (únava, nízký krevní tlak, ztráta hmotnosti, průjem, pocit na zvracení až zvracení, ztmavnutí kůže)

Sekundární hypotenze může být způsobena: Více...

Příznaky – klinický obraz

Příznaky nízkého krevního tlaku jsou slabost, únava, motání, či bolest hlavy, mdloby, omdlévání až ztráta vědomí, zimomřivost, studené ruce a nohy, poruchy soustředění, mžitky před očima, hučení v uších, studený pot.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léčba je prováděna formou stravovacích doporučení. Především pitný režim, aby bylo v krvi dostatek vody.

Důležité je zařadit pravidelné pohybové aktivity do každodenního života, vhodná je ranní rozcvička.

Byliny

Potraviny

Možné je zvýšit přísun soli ve stravě.

(Informační zdroje stránky)